Vaše místo na slunci

Nákupní košík

0 ks za 0 Kč

Zásady bezpečného použití


UPOZORNĚNÍ PRO ODBĚRATELE ZAHRADNÍCH KRBŮ

Zásady bezpečného použití

1.

Jakékoliv dodatečné úpravy standardního provedení zahradního krbu (viz katalog, ceník a montážní návod), zejména zvyšování kouřovodů u krbů s betonovou střechou (s vyjímkou jednoho nástavce na krby Paleo a Rustika), výrobce z důvodu bezpečnostních rizik (ztráty stability a možnosti narušení statiky krbu) zásadně nedoporučuje a nenese odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené těmito nestandardními úpravami.

2.

Pro sestavení krbu vyberte vodorovnou, dostatečně únosnou a zpevněnou plochu. Pod krby bez základové desky je dostatečná např. dlažba, krby se základovou deskou je možno sestavit i na zhutněné a srovnané (vodorovné) stěrkopískové podloží.

3.

Zahradní krb je určen pro volná prostranství, nikoliv pro uzavřené nebo zastřešené prostory. Je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od budov, hořlavých materiálů, dřevin a porostů. Krb není určen pro zaústění do komínů.
Při umisťování krbu je vhodné vzít také v úvahu případné obtěžování okolí kouřem při používání krbu.

4.

K zapálení dřevěného uhlí nepoužívejte nikdy benzín, líh apod., ale pouze schválené podpalovače. Krb nepřetápějte a používejte ke grilování na dřevěném uhlí, případně na drobných kusech dřeva (plameny otevřeného ohně by neměly přesáhnout hranici horní polohy roštu). Oheň nikdy nezalévejte vodou.

5.

Při provozu je nutno dbát zvýšené opatrnosti - kovové díly mohou být rozpáleny. Zejména malé děti je nutno držet v bezpečné vzdálenosti.

6.

Je nutné mít stále na paměti, že se jedná o grilovací krb a nikoliv o zařízení určené ke spalování různého zahradního odpadu.

Pouze sestavením dle montážního návodu a dodržením výše uvedených zásad, je zajištěna dlouhá životnost krbu, bezpečný provoz a platnost poskytované záruky.

 


--------------------------------------------------------------------------------

TisknoutAktuality na e-mail:

Aktuality na e-mail:

2009 VETR - výrobce zahradního dřevěného nábytku. | VETR, Mlýnská 306, 561 64 Jablonné nad Orlicí | tel.: +420 777 642 770